Портал о виноделии и виноградарстве

AGORA, portalul de ştiri

Portalul de ştiri economice Agora pune accentul pe informarea cotidiană a publicului despre evenimentele și subiectele economice de actualitate, atât din țară cât și din afară. Agora este un portal multimedia, ce oferă informații în format text, foto, infografic, video.

Misiunea Agora este să contribuie la dezvoltarea unei economii competitive, inovative și durabile a Republicii Moldova, prin dezvoltarea unei platforme pentru informarea, educarea și motivarea oamenilor de afaceri.

Agora sporește vizibilitatea mediului de afaceri, stimulează interacțiunea, comunicarea și parteneriatele dintre oamenii de afaceri, sensibilizează decidenții politici în privința problemelor din economie pentru ca oamenii de afaceri să fie auziți, încurajează extinderea pe noi piețe, gândirea critică și implicarea tinerilor în lansarea noilor afaceri.

https://www.facebook.com/agora.md/
www.twitter.com/agoramd

Адрес:
str. Columna 170, blocul C, et. 4, MD-2004, Chișinău, MOLDOVA

Web-стрaница:
www.agora.md

Телефон: Redacția Agora: (+373 22) 999-330;
Publicitate: (+373 22) 999-331;
Administrația: (+373 22) 99
Email: info@agora.md