Portal de vinificatie si viticultura

Privind aprobarea Regulamentului formarii si utilizarii mijloacelor din fondul pentru dezvoltarea viticulturii

HOTARIREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

privind aprobarea Regulamentului formarii si utilizarii mijloacelor din fondul pentru dezvoltarea viticulturii
Nr.1613 din 17.03.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-37 din 23.04.1998

Parlamentul adopta prezenta hotarire.

Art.1. – Se aproba Regulamentul formarii si utilizarii mijloacelor din fondul pentru dezvoltarea viticulturii, expus in anexa, parte integranta a prezentei hotariri.

Art.2. – Controlul asupra executarii prezentei hotariri va fi exercitat de Comisia pentru agricultura si industria de prelucrare.

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN

Chisinau, 17 martie 1998.
Nr. 1613-XIII.