Portal de vinificatie si viticultura

Cu privire la modul de folosire a marcilor – proprietate a statului

HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la modul de folosire a marcilor – proprietate a statului
Nr.852 din 16.08.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-101 din 18.08.2001

Intru realizarea prevederilor Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 „Privind marcile si denumirile de origine a produselor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 1996, nr.8-9, art. 76; 2000. nr.154-156, art.1150; 2001, nr.55-56, art.336), Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
1. Se aproba Regulamentul cu privire la modul de folosire a marcilor – proprietate a statului (se anexeaza).
2. Ministerele si departamentele de resort, de comun acord cu Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale, in termen de 10 zile, vor prezenta Guvernului spre aprobare lista marcilor declarate proprietate a statului, detinute si folosite legal pina la 1 ianuarie 1992 de doua si mai multe persoane juridice.
3. Protectia juridica a marcilor se va asigura prin inregistrarea lor la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale, in modul stabilit de legislatia in vigoare.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV
Contrasemnata:
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii si industriei alimentare Dmitrii Todoroglo
Viceprim-ministru, ministrul economiei Andrei Cucu
Ministrul finantelor Mihail Manoli
Ministrul justitiei Ion Morei

Chisinau, 16 august 2001.
Nr. 852.