Portal de vinificatie si viticultura

Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru privatizarea intreprinderilor din industria tutunului si industria vinificatiei

HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru privatizarea intreprinderilor din industria tutunului si industria vinificatiei

Nr.556 din 28.06.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.75-77 din 06.07.2001

In scopul realizarii prevederilor Legii nr. 1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea intreprinderilor din industria tutunului si indistria vinificatiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2000, nr. 166-168, art. 1209), Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:

1. Se instituie Comisia de concurs pentru privatizarea intreprinderilor din industria tutunului si industria vinificatiei in urmatoarea componenta:
TARLEV Vasile – Prim-ministru al Republicii Moldova (presedintele Comisiei);
CUCU Andrei – viceprim-ministru, ministrul economiei (vicepresedintele Comisiei);
GREBENCEA Stefan – vicedirector general al Departamentului Privatizarii (secretarul Comisiei).

Membrii Comisiei:
BONDARCIUC Nicolae – presedintele Comisiei pentru economie, industrie, buget si finante a Parlamentului Republicii Moldova ;
FILIMON Ion – presedintele Comisiei pentru agricultura si industria prelucratoare a Parlamentului Republicii Moldova;
MRUG Vitalie – membru al Comisiei pentru ecologie si dezvoltarea teritoriului a Parlamentului Republicii Moldova;
MANOLI Mihail – ministrul finantelor;
MIRONESCU Valeriu – prim-viceministru al agriculturii si industriei alimentare;
GUMENII Nicolae – directorul general al Departamentului Privatizarii;
SANDULACHI Gheorghe – viceministru al agriculturii si industriei alimentare
TIRA Valeriu – director general interimar al Departamentului Agroindustrial „Moldova-Vin

{New}[Comp. com. complet. prin Hot. Guv. N 819 din 07.07.2003]
[Comp. comisiei modif. prin Hot. Guv. N 1258 din 25.09.2002]

2. Se stabileste ca, in caz de eliberare a membrilor Comisiei din functiile publice detinute, atributiile lor in cadrul Comisiei le vor exercita persoanele nou-desemnate in aceste functii, fara a fi emisa o alta hotarire de Guvern.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV

Chisinau, 28 iunie 2001.
Nr. 556.