Portal de vinificatie si viticultura

Cu privire la evaluarea starii plantatiilor viticole si pomicole

HOTARIRE A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Cu privire la evaluarea starii plantatiilor viticole si pomicole
N 1096 din 17 octombrie 2001

Monitorul Oficial N 129, 23 octombrie 2001

In scopul monitorizarii starii plantatiilor viticole si pomicole, actualizarii unor indicatori din cadastrul acestora si obtinerii informatiei necesare pentru elaborarea programelor de stat de dezvoltare a viticulturii si pomiculturii pina in anul 2020, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:

1. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, in comun cu Agentia de Stat Relatii Funciare si Cadastru, Departamentul Statistica si Sociologie, consiliile judetene, ale U.T.A. Gagauzia si mun. Chisinau, va inspecta si va evalua in termen de doua luni starea plantatiilor de vii si livezi, amplasate pe terenurile cu destinatie agricola.

2. In termen de 10 zile, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Agentia de Stat Relatii Funciare si Cadastru si Departamentul Statistica si Sociologie: vor elabora si vor aproba Regulamentul privind evaluarea starii plantatiilor multianuale; vor organiza seminare instructive zonale pentru personalul antrenat in lucrarile mentionate in punctul 1 al prezentei hotariri.

3. Consiliile judetene ale U.T.A. Gagauzia si mun. Chisinau vor crea comisii teritoriale pentru evaluarea starii plantatiilor viticole si pomicole, antrenind specialisti din directiile generale judetene agricultura si alimentatie, serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar si sectiile de statistica.

4. Detinatorii de terenuri cu destinatie agricola cu orice forme organizational-juridice si tipuri de proprietate vor prezenta comisiilor teritoriale, la solicitarea acestora, informatia necesara pentru evaluarea starii plantatiilor viticole si pomicole aflate in proprietatea si posesia lor.

5. Ministerul Finantelor va asigura finantarea cheltuielilor aferente inventarierii suprafetelor si evaluarii starii plantatiilor viticole si pomicole conform devizelor de cheltuieli prezentate de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Agentia de Stat Relatii Funciare si Cadastru si Departamentul Statistica si Sociologie.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV
Contrasemnata:
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii si industriei alimentare Dmitrii Todoroglo
Ministrul finantelor Mihail Manoli
Ministrul justitiei Ion Morei