Portal de vinificatie si viticultura

Cu privire la transmiterea unei cladiri a Institutului National al Viei si Vinului la balanta Consiliului judetean Chisinau

HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la transmiterea unei cladiri a Institutului National al Viei si Vinului la balanta Consiliului judetean Chisinau
Nr.788 din 04.08.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.102-105 din 17.08.2000

In conformitate cu articolul 42 al Legii bugetului pe anul 2000 nr. 918-XIV din 11 aprilie 2000 (Monitorul Oficial, 2000, nr. 50-52, art. 336), Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
1. Se accepta propunerea Ministerului Finantelor, inaintata in baza demersului Institutului National al Viei si Vinului, care a incheiat Acord-memorandum cu Consiliul Creditorilor, sustinuta de organul administratiei publice locale, ministerul ramural si Consiliul Creditorilor, coordonata cu ministerele si departamentele interesate, privind transmiterea cladirii cu 9 etaje, cu valoarea de bilant de 5202056,33 lei, amplasata in municipiul Chisinau, str. Grenoble, nr. 106, de la balanta Institutului National al Viei si Vinului la balanta Consiliului judetean Chisinau.
2. Consiliul judetean Chisinau, in termen de 5 zile, va prelua la balanta sa cladirea nominalizata in modul stabilit de legislatia in vigoare.
3. Ministerul Finantelor si Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vor efectua, in modul stabilit, stingerea datoriilor istorice ale Institutului National al Viei si Vinului fata de bugetul de stat, in suma de 3728,3 mii lei, fata de bugetul unitatii administrativ-teritoriale, in suma de 430,1 mii lei, cu inscrierea in contul personal al contribuabilului mentionat, fara reflectarea in executarea de casa a bugetului respectiv.
4. Agentia Nationala Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie va opera modificarile necesare in actele de inventariere tehnica, conform prevederilor prezentei hotariri.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Dumitru BRAGHIS
Contrasemnata:
Viceprim-ministru, ministrul economiei si reformelor Andrei Cucu
Ministrul justitiei Valeria Sterbet
Ministrul finantelor Mihail Manoli

Chisinau, 4 august 2000.
Nr. 788.