Portal de vinificatie si viticultura

Privind modul de creditare a producatorilor de marfuri viti-vinicole

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

Privind modul de creditare a producatorilor de marfuri viti-vinicole
Nr.649-XIII din 17.11.95

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7 din 01.02.1996

In scopul realizarii prevederilor Legii viei si vinului, Parlamentul adopta prezenta lege.

Art. 1. – Modul de creditare a producatorilor de marfuri viti-vinicole stabilit de prezenta lege va asigura utilizarea creditelor de stat pe termen lung (in continuare – credite), conform destinatiei lor speciale – finantarea producatorilor de marfuri viti-vinicole din republica in vederea dezvoltarii si eficientizarii subcomplexului viti-vinicol.

Art. 2. – Creditele se acorda in scopul infiintarii plantatiilor viticole destinate producerii de struguri marfa, plantatiilor de altoi si portaltoi cu suprafata de peste 0,5 ha fiecare la un proprietar si in scopul intretinerii acestor plantatii pina la intrarea deplina pe rod, in toate categoriile de gospodarii.

Art. 3. – Creditele se utilizeaza pentru:
a) proiectarea si reconstructia plantatiilor viticole destinate producerii de struguri marfa si a celor de altoi si portaltoi;
b) procurarea materialului saditor viticol, stilpilor de spalier, sirmei zincate, suporturilor pentru tulpina, chimicalelor, ingrasamintelor, masinilor si utilajelor speciale, carburantilor si lubrifiantilor, materialelor auxiliare si de alta natura pentru necesitatile viticulturii;
c) pregatirea solului, sadirea plantatiilor viticole destinate producerii de struguri marfa si a celor de altoi si portaltoi, intretinerea lor pina la intrarea deplina pe rod.

Art. 4. – Creditele se acorda, la solicitarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pe un termen de 15 ani, de catre bancile comerciale, pe contul resurselor creditare procurate de la Banca Nationala a Moldovei cu o dobinda egala cu rata de referinta a Bancii Nationale plus 5%, in limitele sumelor fixate in legea bugetului de stat pe anul respectiv intr-un alineat aparte. Rambursarea se va efectua incepind cu al 6-lea an dupa sadirea plantatiei de vie.

Art. 5. – Beneficiarul creditului prezinta Ministerului Finantelor copia de pe contractul de creditare si materialele ce confirma solvabilitatea agentului economic. In temeiul contractelor incheiate, Ministerul Finantelor va asigura trans ferarea catre beneficiarii creditelor a 50 % din sumele necesare pentru rambursarea creditelor, inclusiv dobinda,in termenele stabilite de contractele de creditare.

Art. 6. – In cazul modificarii formei organizatorico-juridice si a tipului de proprietate a beneficiarului de credit, obligatiile vor fi onorate de catre succesorul de drepturi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 7. – De modul de creditare stabilit de prezenta lege nu pot beneficia producatorii care au defrisat viile fondate pe contul mijloacelor statului inainte de expirarea termenului de exploatare.

Art. 8. – Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI DUMITRU MOTPAN

Chisinau, 17 noiembrie 1995.
Nr. 649-XIII.