Portal de vinificatie si viticultura

PROGRAMUL restaurarea și dezvoltarea viticulturii și viticulturii vinificatie pentru perioada 2002-2020

PROGRAMUL
restaurarea și dezvoltarea viticulturii și viticulturii
vinificatie pentru perioada 2002-2020

Aprobat prin Decretul Guvernului Republicii Moldova nr. 1313 din 7 octombrie 2002.

1. Introducere
Programul de restaurare și dezvoltare a viticulturii și vinificației pentru perioada 2002-2020. (denumit în continuare „Programul”) are ca obiectiv principal restaurarea și crearea unei industrii moderne pentru producția de produse de struguri și vinuri de înaltă calitate, competitive pe piețele de desfacere și cu o eficiență economică ridicată.

2. Piețe pentru struguri și produse vitivinicole

Realizarea obiectivelor și prevederilor stipulate în Program depinde în mare măsură de starea și posibilitățile piețelor de vânzare a vinului și a produselor vitivinicole.

Spre deosebire de alte țări – producători mari de struguri și vin, Moldova vinde numai 10-15% din volumul total al acestor produse spre vânzare pe piața internă, în timp ce majoritatea sunt destinate exportului. O astfel de situație necesită o atenție specială problemei vânzării vinului și a produselor vitivinicole destinate exportului.

Barierele vamale și alte măsuri protecționiste ale țărilor importatoare, costurile ridicate și producția la scară mică a vinurilor de înaltă calitate competitive pe piețele de desfacere, precum și alte motive de ordin organizațional și economic împiedică asigurarea condițiilor necesare pentru exportul larg și stabil de vin și produse vitivinicole.

Într-o economie de piață și extinderea relațiilor comerciale interstatale, producătorii majori de vin pot limita activitățile noastre pe piețele tradiționale din CSI.

Având în vedere situația actuală și conform estimărilor promițătoare, piețele principale ale exportului de produse vitivinicole în stadiul actual și în viitorul apropiat vor fi piețele țărilor CSI, în special Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Kazahstan (70-80%), Europa și America – 15%.

În scopul extinderii și stabilizării exportului de vinuri domestice, este necesar să se pună în aplicare un set de măsuri, printre care:
– îmbunătățirea calității și competitivității produselor vitivinicole, reducerea costurilor de producție bazate pe modernizarea și actualizarea tehnologiei de producție, îmbunătățirea și extinderea gamei de struguri și produse vitivinicole etc.
– acordarea de stimulente fiscale pentru stimularea exportului de produse vitivinicole;
– participarea activă la expoziții internaționale și naționale și concursuri de vin;
– organizarea de centre de comercializare și case de comerț în țările cu care există relații comerciale în acest domeniu sau în care astfel de relații au o perspectivă de dezvoltare;
– consolidarea controlului asupra calității produselor vinicole exportate, precum și combaterea falsificării acestora.

3. Starea actuală a sectorului vinului și vinului

Republica Moldova are condiții favorabile de sol și climă pentru dezvoltarea viticulturii și a vinificației și a obținut rezultate semnificative în perioada postbelică. Cel mai înalt nivel de dezvoltare a sectorului vitivinicol și vinicol a fost realizat în prima jumătate a anilor optzeci ai secolului trecut, când suprafața podgoriilor din fermele cu producție comercială în republică a fost de aproximativ 220 mii hectare, randamentul mediu al strugurilor a fost de aproximativ 6,3 t / ha, – 1150 mii tone. Aceste schimbări pozitive au fost posibile datorită reconstruirii plantațiilor și sortimentului prin înlocuirea hibrizilor producătorilor direcți, îmbunătățirea tehnologiilor de producție, precum și crearea unei baze pepiniere, care în această perioadă a produs peste 32 de milioane de răsaduri altoite anual. În această perioadă, viticultura sa clasat pe primul loc și a fost cea mai profitabilă dintre principalele culturi agricole din țară.

Concomitent cu dezvoltarea viticulturii, volumul vinurilor de struguri a crescut semnificativ, ceea ce în 1981-1985. în medie, 42 milioane dal. Sortimentul sa extins și sa îmbunătățit calitatea produselor vinicole.

Comparativ cu nivelul de dezvoltare al sectorului vitivinicol și al vinului din cele 35 de țări europene, cele mai dezvoltate în acest domeniu, în perioada 1981-1985. Moldova a fost pe locul 6 după Spania, Italia, Franța, Portugalia și România pe suprafață de vie, pe recolta brută brută și pe producția de produse vitivinicole.

După această perioadă de dezvoltare relativ reușită, a existat o perioadă de declin industrial, care continuă în stadiul actual.

Motivele acestei recesiuni sunt numeroase. Inițial, a fost cauzată de lupta împotriva alcoolismului și apoi agravată sub influența fenomenelor negative în timpul tranziției către economia de piață. Consecințele negative au fost, de asemenea, cauzate de respingerea metodelor centralizate de gestionare fără introducerea unor noi forme de coordonare și gestionare a producției în sectorul vinului și al vinului.

Situația a fost complicată de catastrofele naturale, în special datorită temperaturilor joase scăzute din anii 1996-1997.

În ultimii 15 ani, suprafața podgoriilor a scăzut cu aproximativ două ori, iar productivitatea – cu o treime