Portal de vinificatie si viticultura

Despre Normele tehnice privind pepinieritul viticol, viticultura si vinificatia

HOTARIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Despre Normele tehnice privind pepinieritul viticol, viticultura si vinificatia

Nr.242 din 19.04.95

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27 din 18.05.1995

Intru executarea Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr.132-XIII din 2 iunie 1994 „Pentru punerea in aplicare a Legii viei si vinului”, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
1. Se aproba Normele tehnice privind pepinieritul viticol, viticultura si vinificatia, conform anexei.
2. Normele tehnice privind pepinieritul viticol, viticultura si vinificatia sint obligatorii pentru toti producatorii de marfa viti-vinicola, indiferent de apartenenta lor departamentala si forma de proprietate.
3. Ministerele si departamentele Republicii Moldova vor elabora acte normative de reglementare a productiei si comercializarii produselor viti-vinicole, asigurind corespunderea lor cerintelor Legii viei si vinului si Normelor tehnice privind pepinieritul viticol, viticultura si vinificatia.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Andrei SANGHELI

Chisinau, 19 aprilie 1995.
Nr. 242.