Portal de vinificatie si viticultura

Un credit mult aşteptat. Interviu de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Vasile Bumacov

Interviu acordat reporterului agenţiei INFOTAG, Tatiana Ciobanu, de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Vasile Bumacov.

După o perioadă de criză, embargo şi lipsa pieţelor de desfacere, agenţii economici din sectorul vitivinicol au primit o veste bună. Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a decis să acorde R.Moldova un credit în valoare de 75 mil. euro pentru susţinerea ramurii viticulturii şi vinificaţiei în cadrul Programului de restructurare a sectorului vitivinicol. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, se arată optimist şi spune că, datorită acestui credit, în cîţiva ani Moldova îşi va extinde suprafeţele de vie şi va îmbunătăţi semnificativ calitatea produselor vinicole.

– Domnule Bumacov, care sînt condiţiile acordării acestui credit?

– BEI acordă creditul respectiv R.Moldova, în primul rînd, pentru producerea vinurilor de calitate, care se numesc vinuri de origine controlată sau indicaţii geografice controlate, dar şi pentru modernizarea întreprinderilor producătoare de vinuri. Creditul cuprinde toată ramura vitivinicolă, începînd de la pepinierit, podgorii, prelucrarea viţei de vie şi prelucrarea primară, pînă la modernizarea laboratoarelor. Banii sînt acordaţi statului pe o perioadă de 12 ani, cu o perioadă de graţie de patru ani, iar rata dobînzii nu va depăşi 3%. Sectorul vinificaţiei va beneficia de 50% din credit, viticultura – 35%, industriile conexe – 20%, iar restul banilor vor fi direcţionaţi spre dotarea laboratoarelor şi instruirea capitalului uman.

– Cum va fi repartizat acest credit – prin intermediul statului, al unei companii speciale, al ministerului sau al băncilor locale?

– BEI va transfera mijloacele creditare pe conturile Ministerului Finanţelor care, la rîndul său, va gestiona banii în colaborare cu băncile comerciale. Totodată, la sfîrşitul anului trecut, Guvernul a creat Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol, care va recepţiona cererile, planurile de afaceri, proiectele depuse şi va examina posibilităţile solicitantului privind rambursarea creditului. Unitatea va avea un comitet de supraveghere format din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Băncii Naţionale a Moldovei, dar şi din experţi ai Uniunii Europene, care vor examina corectitudinea implementării acestui program.

– Se prevede cumva ca BEI sau statul să fie incluşi în capitalul companiilor ce vor beneficia de credite, fapt care va servi drept garanţie a creditului în caz că mijloacele nu vor fi rambursate de către beneficiari?

– Evident că atunci cînd statul semnează un asemenea acord de finanţare, îşi asumă anumite responsabilităţi. În primul rînd, Unitatea de implementare a programului va examina capacitatea de rambursare a beneficiarilor, la fel ca şi băncile comerciale. Însă dacă proiectele lansate nu vor fi realizate cu succes, iar companiile nu-şi vor putea onora obligaţiunile creditare, atunci statul va fi inclus în capitalul companiei pentru a putea întoarce banii către BEI.

– Ce condiţii trebuie să întrunească vinificatorii şi viticultorii pentru a obţine mijloace din acest credit?

– Vinificatorii vor trebui să prezinte un plan de afaceri prin care să demonstreze că vor procura utilaj performant în scopul îmbunătăţirii calităţii producerii vinurilor şi vor spori competitivitatea întreprinderilor. La rîndul lor, viticultorii vor putea beneficia de credit doar dacă vor demonstra că îşi vor îmbunătăţi plantaţiile de viţă de vie. O altă condiţie obligatorie este ca beneficiarii să dispună de 50% din suma necesară, iar restul banilor vor fi acordaţi din credit.

– Pe ce termen vor fi acordaţi aceşti bani viticultorilor şi vinificatorilor?

– Banii vor fi acordaţi beneficiarilor pe o perioadă de 10 ani cu o rată a dobînzii de 5,5% anual. Agenţii economici din ramura vinificaţiei pot beneficia de credite de la 25 mii euro pînă la 5 mil. euro, iar cei din sectorul viticol – de maximum 2 mil. euro.

– Cum vede ministerul la modul ideal procesul de repartizare a banilor din acest credit?

– Bineînţeles că ministerul doreşte ca să existe cît mai mulţi beneficiari. Ne dorim ca cei care au lansat deja producerea vinurilor de calitate să-şi poată continua activitatea concomitent cu modernizarea sectorului. Producătorii de materie primă, dar şi vinificatorii au investit sume colosale în acest sector, însă din cauza crizei din 2006 ei sînt falimentari. Statul însă îi va susţine.

– Mulţi vinificatori ar dori să utilizeze aceste surse financiare pentru achitarea datoriilor faţă de bănci. Este real acest lucru?

– Nu, posibilitatea utilizării creditului pentru acoperirea datoriilor actuale ale agenţilor economici este exclusă. La moment, Guvernul negociază cu alte bănci din străinătate, cum ar fi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, posibilitatea de recreditare a vinificatorilor şi viticultorilor care au luat credite din bănci pentru dezvoltarea sectorului încă înainte de anul 2006. De asemenea, vom încerca să negociem şi cu băncile locale reeşalonarea datoriilor şi contractele care le-au încheiat cu agenţii economici.